top of page
Kildehøjgård

Mission og værdier

  • Vi producerer økologiske kvalitetsprodukter med fokus på høj dyrevelfærd. Vi sælger økologisk øksekød til kunder, avlsdyr til kvægproducenter samt udfører avlsarbejde for kvægproducenter og naturpleje for lodsejere, staten og kommunerne.

  • Vi respekterer dyrene og behandler dem ordentligt.

  • Vi vil forbedre naturkvaliteten på vores arealer for nuværende og kommende generationer. Konkret betyder det, at vi vil bevare og fremme ”den lille natur” på vores bedrift (hegn, kær, vandhuller, overdrev, hede, skov og små bevoksninger).

bottom of page