top of page
avl.JPG
Vi går ind for de fem friheder for dyrevelfærd
Livet for Højlænderne på Kildehøjgård

Vores dyr lever, som de gjorde oprindeligt: i og af naturen. Flokken vandrer og koen passer sin kalv indtil de naturligt skilles, Dyrene står aldrig i en stald – de er skabt til altid at gå ude. Vi sørger for ly, læ og et tørt leje; et læskur med strøelse, halm under en gruppe træer, vinter foder, mineraler og en årlig dyrlæge kontrol.

Foderbur.jpg
Hvad lever Højlænderne af?
  1. Frihed fra tørst, sult og fejlernæring.

  2. Frihed fra ubehag forårsaget af omgivelserne

  3. Frihed fra smerte, skade og sygdom

  4. Frihed til at udtrykke artens normale opførsel

  5. Frihed fra frygt og lidelse

Mødre_og_kalve.JPG

Kvæget følger årets gang. Når græsset begynder at gro, flyttes kvæget til friske marker, og har en fest med forårsgræsset.

Vi høster også det friske græs og gemmer det som wrapballer til vinterfoder.

Når græsset visner til efteråret begynder serveringen af wrapgræsset suppleret med økologisk korn.

bottom of page