top of page
Flot sommerlandskab.JPG
Naturen på Kildehøjgård

Gården ligger på bakker skabt af den sidste istid. Det er overdrevsarealer, der er karaktereiseret ved at være mager jord, uden mange næringsstoffer til planter. Det betyder at der er en særlig vegetation og dyreliv. 

Arealerne tilføres ikke gødning, udover den der kommer fra kvæget, for at bevare denne specielle natur.

Der vokser en lang række særlige blomsterplanter, græsser og svampe, hvoraf mange er sjældne. En betydelig del af Danmarks insektarter, krybdyr og padder, er knyttet til disse arealer.  Udover dette, er der områder med træer, der bidrager til variation i landskabet, samt som læ for kvæget.

Det er således natur, der er vigtig at bevare, hvilket er gjort officielt ved at hele området er udpeget som Natura 2000 område.

_DSC2293.JPG
Pleje af naturen

Vores vision er at forbedre naturkvaliteten på vores arealer for nuværende og kommende generationer. Konkret betyder det, at vi vil bevare og fremme ”den lille natur” på vores bedrift (hegn, kær, vandhuller, overdrev, hede, skov og små bevoksninger).​

Overdrev – gennem rydning og afgræsning der giver det mest mangfoldige overdrev med hensyn til smådyr og planter. Eventuelt høslæt der først kan tages sidst i juni. Herudover foretages der ingen sprøjtning og gødskning.

_DSC2291.JPG
bottom of page